ZCG MG-6

Tabela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe- opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących , wskazanych w deklaracji.

Stawka opłaty nie ulega zmianie:

osoby deklarujące selekcję odpadów komunalnych

13 zł za osobę

osoby nie deklarujące selekcji odpadów komunalnych

19 zł za osobę

 

Nieruchomości niezamieszkałe- opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby poszczególnych pojemników udostępnionych dla danej nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty ustalonej dla poszczególnych pojemników:

- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 

stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji odpadów komunalnych:

60 litrów

40 zł

80 litrów 55 zł

120 litrów

70 zł

240 litrów

140 zł

660 litrów

300 zł

1100 litrów

500 zł

2200 litrów

1000 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

50 zł

 

stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów selektywnie gromadzonych:

60 litrów

10 zł

80 litrów 12 zł

120 litrów

16 zł

240 litrów

32 zł

660 litrów

86 zł

1100 litrów

150 zł

2200 litrów

290 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

15 zł

 

na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych:

60 litrów

45 zł

80 litrów 60 zł

120 litrów

80 zł

240 litrów

140 zł

660 litrów

350 zł

1100 litrów

550 zł

2200 litrów

1000 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

50 zł

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

60 litrów

110 zł

80 litrów 145 zł

120 litrów

220 zł

240 litrów

445 zł

660 litrów

1220 zł

 

- na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów:

60 litrów

220 zł

80 litrów 290 zł

120 litrów

440 zł

240 litrów

890 zł

660 litrów

2440 zł

Strefa klienta

BOK