ZCG MG-6

Uwaga! Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości wielorodzinnych w Sektorze II.

wtorek, 3 lipca 2018

Uwaga mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej w Sektorze II. W obowiązującym od lipca 2018 r. harmonogramie odbioru odpadów komunalnych uległ zmianie termin odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Ich odbiór, po wcześniejszym zgłoszeniu, został zaplanowany na 4 piątek każdego miesiąca.

Dodatkowo przypominamy, iż odpady budowlane i rozbiórkowe np. okna, drzwi, armatura, gruz itp. nie stanowią odpadów wielkogabarytowych i nie zostaną odebrane podczas zaplanowanej w harmonogramie mobilnej zbiórki. Ten rodzaj odpadów przyjmowany jest bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącym się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.  

Strefa klienta

BOK