ZCG MG-6

ODPADOWE ABC … czyli co się zmieni w zakresie segregacji odpadów komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. i okolicznych gmin

piątek, 29 czerwca 2018

Z dniem 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie nowe Regulaminy utrzymania czystości i porządku  dla  mieszkańców gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz Miasta Gorzowa Wlkp., tym samym czeka nas kilka zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. W sektorze I i II w zabudowie wielorodzinnej pojawią się pojemniki koloru danej frakcji z otworami wrzutowymi. W sektorze III nastąpi to dopiero po podpisaniu właściwej umowy z Wykonawcą (po 1 września br.)           
 2.  W zabudowie wielorodzinnej zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów  http://zcg.net.pl/aktualnosci/263;nowy-regulamin-wieksza-czestotliwosc-odbioru-odpadow                                                                           
 3. Właściciele/zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do zachowania miejsc udostepnienia pojemników w należytej estetyce i porządku oraz utrzymania pojemników w czystości.                                                                 
 4. Odpady pochodzące z prowadzonych przez siebie prac budowlanych i rozbiórkowych należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. W przypadku zlecania prac budowlanych lub rozbiórkowych firmom zewnętrznym zagospodarowanie powstałych odpadów nadal pozostaje obowiązkiem wykonawcy tych prac.                                                                
 5. Przywrócono możliwość gromadzenia odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości niezamieszkałych  i letniskowych w pojemniku o pojemności 80L.                                                                                                                                   
 6. Na terenie gmin - uczestników Związku przestają funkcjonować Gminne Centra Segregacji.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

 • obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na każdym, kto wytwarza odpady;                                                                                                                                                                              
 • obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
  • zamieszkania pierwszego mieszkańca w nieruchomości,
  • zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny);                                                                                                                                                                                                                                                  
 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, nową deklarację lub korektę deklaracji złożonej wcześniej właściciel/ zarządca zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
  • rozpoczęcia działalności gospodarczej w nieruchomości/ powstania pierwszych odpadów komunalnych,
  • zamknięcia działalności,
  • konieczności zmiany  liczby lub rodzaju pojemników do gromadzenia  odpadów   komunalnych,
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny);                                                                                                                                                                                                                                                          
 • zgłoszenia odbioru gabarytów należy dokonywać do godziny 13:00 co najmniej na dzień przed ustalonym w harmonogramie  dniem wywozu:
 • telefonicznie pod numer Biura Obsługi Klienta: 95 728 71 02,
 • pisemnie na adres e-mail: bok@zcg.net.pl,
 • telefonicznie do operatora świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych
  w danym Sektorze;
 • odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskaćw Biurze Obsługi Klienta Związku Celowego Gmin MG-6 znajdującym się w Gorzowie Wlkp., ul Warszawska 6, lokal 106, bądź dzwoniąc pod numertelefonu 95 7287 102.

Strefa klienta

BOK